logo

1. Jednolity PIT 10% - inwestycyjny

Obniżka PIT i zrównanie wszystkich obywateli stawką 10%. Obywatele nie będą musieli płacić tego podatku, jeśli zainwestują wymaganą kwotę na minimum 5 lat w aktywa inwestycyjne takie jak m.in. obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne lub nieruchomości. Celem takiego rozwiązania jest nauczenie obywateli akumulacji kapitału oraz stworzenie mechanizmu budowania kapitału narodowego oraz czerpania przez obywateli dochodów z renty z kapitału. Sprzedaż aktywów w okresie przed upływem 5 lat oznacza powstanie wymogu zapłaty podatku.

2. Emerytura bez podatku

3. CIT 15% w wersji estońskiej dla każdego

Jeśli przedsiębiorca przeznaczy pieniądze, za które miałby zapłacić podatek na inwestycje, wówczas nie musi odprowadzać ich do kasy państwa. Dzisiejsza wersja estońskiego CIT jest dla wielu podmiotów niedostępna. My to zmienimy. Ponadto zmniejszymy stawkę liniową z 19% do 15%.

4. Jednolity podatek VAT

Stawka zerowa VAT na produkty pierwszej potrzeby jak m.in. ubranka dziecięce i chleb oraz cele budowlane. Reszta obciążona jednolitą stawką VAT. VAT obniżany co roku o 1% do dolnej granicy 15%.

5. Tania energia dla każdego

Radykalnego programu modernizacji i rozwoju wymaga polska energetyka. Za najważniejsze uznajemy tu zniesienie monopolu państwa na produkcję, przesył i sprzedaż energii elektrycznej. Obywatele, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, samorząd terytorialny i gospodarczy powinni stać się współwłaścicielami sektora energetycznego.

6. Ordynacja preferencyjna i 360 osobowy Sejm

Obecnie stosowana w przypadku wyborów do Sejmu proporcjonalna ordynacja wyborcza prowadzi do patologizacji polskiej sceny politycznej. Sejm sprawujący realnie największą władzę w Państwie stał się w pełni upartyjnioną instytucją, w której każdy z posłów jest całkowicie zależny od przewodniczącego swojego ugrupowania politycznego.

Opowiadamy się więc za wprowadzeniem ordynacji preferencyjnej. Ordynacja preferencyjna w wariancie pojedynczego głosu przechodniego (STV - Single Transferable Vote) pozwala na głosowanie na konkretnego kandydata, a nie listę partyjną, przy zachowaniu proporcjonalności wyników, tym samym niwelując wady zarówno ordynacji większościowej (JOV) jak i proporcjonalnej (obecny model).

Proponujemy przy tym wprowadzenie 40 równych, 9-mandatowym okręgów, ograniczając tym samym liczbę posłów do 360.

7. Mały rząd

Administracja rządowa rozrośnięta jest do niebotycznych rozmiarów. Postulujemy ograniczyć liczbę ministrów do 15, a wiceministrów do 50. Jednocześnie wprowadzić zakaz obejmowania przez parlamentarzystów stanowisk wiceministrów. Parlamentarzyści powinni zająć się stanowieniem prawa, a wiceministrowie powinni skupić się na pracy, a nie na dzieleniu obowiązków administracyjnych z obowiązkami parlamentarzysty. Stanowiska wiceministerialne powinny być ponadto wolne od korupcji politycznej.