logo

Wspólnota

Przyszłość za najwyższą wartość uznaje więź społeczną. Stąd też wszystkie Nasze działania są skierowane na jej budowanie i umacnianie. Zasypywanie podziałów i dążenie do jedności. Wzmacnianie struktur społecznych z rodziną na czele. Kultywowanie tradycji i zwyczajów, w których wzrasta Nasza tożsamość wspólnotowa.

Demokracja

Wolność

Praworządność

Szacunek

Profesjonalizm

Tradycja

Przyszłość za istotną wartość uważa też tradycję. Tradycję rozumianą jako żywy organizm, który pielęgnuje to co służy budowaniu społecznej wspólnoty, a w ramach którego obumiera to, co przeszkadza jej w rozwoju. Tak rozumiana tradycja stanowi ufundowany przez setki pokoleń grunt, pod budowę gmachu szczęśliwej Przyszłości.