logo

Wspieraj Przyszłość

Środki mogą być przekazywane wyłącznie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej nie może przekroczyć kwoty 52.350 złotych
  • Wpłata może być dokonywana jedynie przelewem bankowym z rachunku bankowego darczyńcy
  • Zaleca się wykonanie zwykłego a nie przyspieszonego przelewu
  • Nie wolno dokonywać wpłat: gotówką w banku, gotówką na poczcie lub w kasach płatniczych, z konta prowadzonej działalności gospodarczej, z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego
  • Wpłaty przekraczające 10.000 zł w jednym roku będą uwidocznione w publicznym rejestrze wpłat, rejestr ten zawiera: datę wpłaty, imię i nazwisko darczyńcy, imię ojca darczyńcy, wysokość wpłaty

Przelew


konto darczyńcy
odbiorca: Partia Przyszłość 5.0
nr konta odbiorcy: 60 1020 5561 0000 3202 3105 7430
adres odbiorcy: 00-252, Warszawa, Podwale 11
tytuł: darowizna od imię i nazwisko (zgodne z właścicielem rachunku), adres darczyńcy (zamieszkałego na terenie RP), pesel darczyńcy, imię ojca darczyńcy
kwota: nie więcej niż 52.350 zł

Dołącz do nas, wspólnie budujmy Polskę naszych marzeń